Указания за подателите на масови имейли

Спазвайте добрите практики и следвайте съветите по-долу, за да постигнете предвидимост на класифицирането и доставката на съобщенията ви до АБВ.

Удостоверяване и идентифициране

Защо е важно да подписвате съобщенията си?

Подписването обезпечава правилното класифициране на съобщенията ви. Неподписаните имейли вероятно ще бъдат отхвърлени или поставени в папката за спам, тъй като има голяма вероятност да са фалшифицирани съобщения, използвани за измами с фишинг.

Освен това, от съображения за сигурност, неподписаните имейли с прикачени файлове може директно да бъдат отхвърлени.

За да може АБВ Поща да ви идентифицира:

 • Използвайте постоянен IP адрес при изпращането на масови имейли.
 • Използвайте постоянни адреси в полето  „From:“  за всички потоци масови имейли, които изпращате.
 • Поддържайте валидни записи за обратно търсене в DNS за IP адресите, от които изпращате имейли. Записите трябва да сочат към домейна ви.

Важно е да знаете, че споделените имейл сървъри могат да ползват един IP  адрес и множество домейни. Ако от същия споделен имейл сървър от който вие изпращате масови имейл съобщения към абонатите си, се изпраща и СПАМ от някой друг домейн, то репутацията на вашия домейн също може да бъде повлияна отрицателно. За да избегнете това, препоръчваме да:

 • Подписвате съобщенията с DKIM.
 • Публикувате SPF запис.
 • Публикувате DMARC политика.

Абониране

Използвайте и се придържайте към метод за абониране с възможност за включване в пощенския ви списък, при който можете да бъдете сигурни, че вашите абонати са потвърдили активно тяхното желание да получават вашите писма. Уважавайте избора на абонатите си и не добавяйте автоматично имейл адресите им в други пощенски списъци, без те сами да са потвърдили активно тяхното желание да получават и тях.

Изпращайте съобщенията с честотата, която е типична за списъка, за който са се абонирали вашите абонати. Не изпращайте ежедневно писма до абонати, които са се абонирали за пощенски списък, който се получава един път месечно.

Всеки потребител в списъка ви за разпространение трябва да е избрал да получава съобщения от вас по един от следните начини (да се е „включил):

 • чрез имейл с искане да се абонира за списъка ви;
 • като ръчно е поставил отметка в квадратче в уеб формуляр или в друг софтуер.

Също така препоръчваме да валидирате правилното въвеждане и актуалността на всеки имейл адрес, преди да го абонирате за списъка си.

Следните методи на събиране на адреси не се смятат за „включване” и не се препоръчват:

 • използване на списък с имейл адреси, купен от трета страна;
 • поставяне на отметка в квадратче в уеб формуляр или друг софтуер, при което всички потребители се абонират стандартно, по подразбиране (което изисква от потребителите изрично да се откажат от получаването на поща).

Отписване

Обработвайте заявките за отписване от списъка ви своевременно.

Всеки ваш потребител трябва да е в състояние по всяко време да се отпише от пощенския ви списък по един от следните начини:

 • чрез ясно видима връзка в основния текст на имейла, водеща потребителя до страница за потвърждаване на отписването (от потребителя не бива да се изисква да въвежда други данни освен потвърждението си);
 • като отговори на имейла ви с искане за отписване.

Възможно е потребителите ви да препращат поща от други, профили, затова препоръчваме:

 • Изрично да посочвате имейл адреса, абониран за списъка ви.
 • Да поддържате метод за отписване от пощенския ви списък с помощта на URL адрес (това е полезно, ако софтуерът за управление на пощенския списък не може да определи кой се отписва въз основа на адреса в „Reply-to:“).

Актуализиране пощенските списъци

Поддържайте актуалността на вашите пощенски списъци постоянно

Наблюдавайте за временни забавяния или категорично отхвърлени писма, както и за неактивни получатели. Постоянните опити за изпращане на имейли към тези адреси ще доведат до  отлагане на заявките за доставка на писмата ви. Изпращането на писма до потребители, които  ги обозначават като “спам”, ще повлияе негативно на показателите Ви за доставка и репутацията на домейна ви в антиспам защитата на АБВ Поща.

За да не бъдат обозначавани като спам съобщенията ви, препоръчваме ви да актуализирате пощенските си списъци постоянно,  като:

 • Автоматично отписвате от списъците си потребителите, чийто имейл адреси многократно връщат отговор за SMTP грешка с цифров код между 500 и 599 (известни като „Перманентен отговор за невъзможност за доставяне на писмото).
 • Периодично изпращате повторно потвърждаващо писмо до имейл адреси на неактивни абонати. Или просто ги премахнете изцяло.
 • Във възможността за отписване включвате всички пощенски списъци, за които са абонирани потребителите ви и им предлагате възможност да се отпишат всички тях или от тези, от които не се интересуват повече.

Форматиране

Основни изисквания:

 • Всички съобщения трябва да бъдат форматирани според RFC 5322 и стандартите за HTML, ако използвате HTML.
 • Съобщенията трябва да имат валидно „Message-ID:“ поле в хедъра.
 • Съобщенията трябва да са обозначени като масови в  хедъра чрез полето „Precedence: bulk“.
 • Препоръчително е добавянето на „List-Unsubscribe:” в хедъра
 • Опитите да се прикрие действителният подател на съобщението или действителната целева страница за връзки в мрежата, поставени в съобщението, може да доведе до отказ от доставка.
 • Темата на всяко съобщение трябва да бъде смислово свързана със съдържанието му и да не бъде подвеждаща.

Проверявайте съдържанието на писмата си за общоприетите характеристики на СПАМ като:

 • Тествате визуализирането на писмата си със заместители на изображенията(image placeholders), тъй като много потребители няма да виждат изображенията в тях по подразбиране.
 • Насочвате хипер-връзките в писмата ви към домейни, а не към IP адреси.
 • Използвате стандартни портове.
 • Не включвате в съдържанието HTML формуляри, JavaScript или вградени обекти (като flash или ActiveX.)

Доставка

АБВ Поща полага всички усилия да достави цялата легитимна поща до кутиите на потребителите си. Въпреки това, възможно е някои легитимни съобщения да бъдат обозначени като спам. Системата за защита от СПАМ на АБВ Поща използва основно обратната връзка от потребителите ни за изграждане на репутацията на домейна ви. С използването на бутоните „СПАМ” и „ Не е СПАМ ” потребителите ясно декларират желанието или нежеланието си да получават дадени писма. По този начин те имат водеща роля в определянето на репутацията на домейните, които изпращат писма към АБВ Поща.

АБВ Поща не приема заявки от подателите на масови имейли за „включване в бял списък на податели“ и не можем да гарантираме, че всички ваши съобщения ще преминат през филтрите ни за спам. Вземаме под внимание сигналите на потребителите ни и предприемаме нужните мерки, за да осигурим най-доброто потребителско усещане от продукта. Докато потребителите ни не смятат пощата от вас за спам, не би трябвало да имате проблеми с доставката й до тях.

Има два важни фактора, които при нормални обстоятелства помагат за доставянето на съобщенията във входящата поща на потребителите на АБВ Поща:

 • Адресът „От:“ се съдържа в списъка с контакти на потребителя.
 • Потребителят кликва върху „Не е спам“, за да сигнализира на АБВ Поща, че съобщенията от този адрес са желани.

Разделете имейл потоците си по IP  адрес и домейн

Ако изпращате имейли свързани с организацията си, имейли за рекламни цели и такива с известия за транзакции, препоръчваме във възможно най-голяма степен да ги разделяте според предназначението им. Можете да направите това, като:

 • Използвате различни имейл адреси за всеки поток или пощенски списък.
 • Изпращате имейлите си от различни домейни и/или IP адреси според съдържанието на вашите регулярни писма.

Ако прилагате тези съвети, е по-вероятно имейлите с известия за транзакции да бъдат доставени до входящата поща на потребителите.

Податели – трети страни

Ако други потребители използват услугата ви, за да изпращат поща (например при доставчици на интернет услуги), вие носите отговорност да наблюдавате поведението на потребителите и/или клиентите си:

 • Трябва да сте осигурили имейл адрес, на който потребителите и/или клиентите да подават сигнали за злоупотреби (abuse@vashiyatdomein.bg).
 • Трябва да поддържате актуална информация за връзка в записа си в WHOIS и в abuse.net.
 • Трябва своевременно да прекратявате достъпа на всички потребители и/или клиенти, които използват услугата ви за изпращане на спам.

Сървърите за електронна поща, които се свързват с АБВ Поща, трябва да спазват следните изисквания:

 • Очаква се изпращачът да спазва всички технически стандарти за предаване на електронна поща, публикувани от IETF, включително RFC 2821, RFC 2822 и други.
 • Ако получава цифров код за SMTP грешка между 500 и 599 (известни като „Перманентен отговор за невъзможност за доставяне на писмото), изпращачът не трябва да се опитва да изпраща повторно това съобщение до същият получател.
 • При няколко или множество отговора за невъзможност за доставяне на писмото (вижте горното указание), изпращачът трябва да прекрати по-нататъшни опити за изпращане на имейл до този получател. Повторните опити, след получаване на постоянни грешки указващи невъзможност за доставяне на писмото, като цяло увеличава вероятността имейлите ви към АБВ Поща да бъдат третирани с нисък приоритет.
 • Съобщенията не трябва да се предават чрез несигурни имейл сървъри или прокси сървъри.
 • Заявки за връзки от динамичното IP пространство може да не бъдат приети.
 • Сървърите за електронна поща трябва да имат валидни DNS записи.

Указанията ни имат за цел да ви помогнат да изградите добра репутация в системата на АБВ Поща, което ще доведе до надеждно доставяне на съобщенията до потребителите на услугата.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *