Не мога да си вляза в пощата

Проверете дали Вашите затруднения не са породени от някоя от изброените причини:

  • Натиснали сте бутон “Caps Lock”
  • Въвеждате паролата си на кирилица или на друга локална кодова таблица – превключете езика на клавиатурата си на на латинската азбука “a-z”.
  • Имате неработещи или потънали (постоянно включени) клавиши, които Ви пречат да въведете правилно паролата си.
  • Ако сте инсталирали защитни стени е възможно да получавате съобщение за “Невалидна Сесия” при опит за влизане в пощата си. Временно изключете този тип софтуер или добавете изключение в настройките му, за да можете да получите достъп до https://www.abv.bg/.
  • Паролата Ви в АБВ Поща може да съдържа малки и ГЛАВНИ латински букви, числа и символите от най-горният ред на клавиатурата
  • Системата на АБВ Поща прави разлика между ГЛАВНИ и малки букви. Запомнете кои точно букви са големи и кои малки.
  • Допускате грешка при изписването на потребителското Ви име. То трябва задължително да започва с буква и може да съдържа малки латински букви (a-z), числа (0-9), символите тире ( – ), долно тире ( _ ) и точка (.).