Как функционира защитата от Спам на АБВ Поща?

В папка Спам автоматично се преместват входящите писма, които системата разпознава като такива.

Възможни са две нива на зашита: обикновена и стриктна защита.

При първото ниво всички писма, които системата за защита на АБВ Поща идентифицира като Спам, се преместват автоматично в специална папка Спам. При стриктната защита, писмата от адреси, които не са включени в адресната книга или специални списъци с разрешени адреси, се индентифицират като Спам. Изтриването на писмата разпознати като Спам може да се осъществява веднага или в срок от 1 или 2 седмици от пристигането на съответното писмо.

Най лесния път до опциите на спам защитата е АБВ Поща > Настройки > Защита от спам > Нива на защита от спам.

Когато дадено писмо не бъде разпознато като Спам, а то е този тип, е необходимо да го маркирате чрез бутон “Спам”. Чрез това действие не блокирате адреса на изпращача, а помагате на системата да разпознава по-добре непознатите писма.

Съществува и обратното действие. Когато прецените, че определено писмо е попаднало погрешно в папка Спам, можете да го отворите и да използвате бутона “Не е Спам”. Писмото се премества обратно в папка “Кутия”.

За какво служи “Блокиране на картинки”?