Как да направя импорт на адреси в АБВ Поща?

За да импортирате адреси в своята АБВ Поща, трябва да разполагате с файл с формат “csv”, в който сте експортирали контактите си от програмата или услугата, която използвате. Това може да е друга АБВ Поща, Outlook, Mozilla или Yahoo.

Как да направите:
Експорт от друга АБВ Поща
Експорт от Yahoo
Експорт от Outlook Express
Експорт от Mozilla Thunderbird

До опцията “Импорт”, можете да достигнете бързото като кликнете върху “АБВ Поща” намиращ се отгоре в лявото меню в пощата. След това ще Ви се отвори падащо меню от което трябва да изберете “Контакти”. След това трябва да избере “Импорт” от отворилото Ви се меню в дясно от главното.

В секцията “Импорт” е необходимо да:

  • Изберете група, в която искате да импортирате адресите.
  • Да изберете точната програма или услуга, от която е експортирания файл.
  • Да посочите файла от своя компютър.
  • След това натиснете бутон “Импорт”.

Ще получите съобщение, колко от адресите са добавени успешно.