Експорт от Outlook Express

За да експортирате файл от Outlook Express в “csv” формат, който да използвате за импорт в АБВ Поща, е необходимо да извършите следните стъпки:

  • Стартирайте Outlook Express.
  • От менюто “File” изберете “Export > Import/Export…“.
  • Изберете “Text File (Comma Separated Values)” и натиснете “Export to a file“.
  • Натиснете бутон “Next” задайте име и място, къдете да се запише файла и натиснете “Save“.
  • Натиснете “Next” и изберете всички полета от списъка да бъдат ескпортирани.
  • Натиснете “Finish“.
  • Изчакайте и натиснете “OK“.
  • Натиснете “Close“.

Как да направя импорт на адреси в АБВ Поща?