Търсене в писмата

От всяка страница в “Поща”, можете да търсите в полетата “Получател” и “Относно” на всички писма, с изключение на тези в папки “Кошче” и “Спам”.

search

Въведете думата или думите, които желаете да търсите и натиснете “Enter” или върху лупата.

18

В случай, че бъдат открити резултати, те ще бъдат показани, както и техния брой.

Ако резултатите са прекалено много, можете да използвате Подробно търсене, за да стесните критериите.