След като изпратя писмо, получавам писмо от mailer_daemon@…

Писмо от mailer_daemon може да получите, когато по някаква причина е било невъзможно да се достави до получателя писмо, което сте изпратили. Някои от най-често срещаните причини за това са:

  • Грешно въведен имейл адрес на получателя
  • Препълнена поща на получателя
  • Несъществуващ имейл адрес

Писмата от mailer_daemon съдържат причината за невъзможната доставка. Ако желаете да получите по-подробна информация, моля пишете ни като изпратите пълния текст на писмото от mailer_daemon, което сте получили.