Разширено търсене

Страницата за подробно търсене можете да достигнете чрез кликане върху полето за търсене от там ще ви се появи бутона “Разширено търсене”.

search

В нея можете да задавате различни критерии за търсене в писмата от вашата кутия:

  • точна фраза за подател или относно
  • да уточните времеви период за писмото
  • конкретен статус на писмото
  • да определите конкретни папките и други.
  • също таке вече можете да търсите и по период от време или точно зададена дата.