Поддържа ли АБВ Поща IMAP протокол?

С АБВ Поща можете да използвате само POP3 протокол за изтегляне на писмата си.