Папките в АБВ Поща и тяхното предназначение

След регистриране в АБВ Поща, във Вашата кутия има вече създадени пет папки, които може да видите в синьото вертикално меню в ляво. Това са “Кутия”, “Изпратени”, “Чернови”, “Спам” и “Кошче”. Всяка от тях има специално предназначение и функции.

В папка “Кутия” може да намерите всички писма, които пристигат във Вашата поща.

В папка “Изпратени” може да записвате писмата, които изпращате. Това може да направите по два начина:

1. Изберете опцията “Копие в папка “Изпратени” в конкретно писмо.

2. Също така може да направите тази опция валидна за всяко писмо, което изпращате от “АБВ Поща”-> “Настройки”-> “Основни настройки” -> “Копие от изпратено писмо”.
Имайте предвид, че писмата, които запазвате в папка “Изпратени” също заемат от пространството във Вашата пощенска кутия.

В папка “Чернови” се записват писмата, които пишете всеки път, когато натиснете бутон “Чернова”. По този начин може да запишете дадено писмо, за да го изпратите по-късно. Тази опция, също така, Ви позволява да не губите текста на писмата, ако потребителската Ви сесия изтече.

В папка “Спам” се съдържат всички получени писма разпознати като Спам. Имайте предвид, че в определени случай е възможно дадени писма да бъдат разпознати като Спам без да са такива.

В папка “Кошче” се преместват всички писма, които изтривате от останалите папки във Вашата поща. Писмата преместени в папка “Кошче” се изтриват автоматично всяка нощ и не могат да бъдат възстановени.

Моля, не използвайте папка “Кошче” за съхраняване на кореспонденция!

В безплатна АБВ Поща имате възможност да създадете до 30 допълнителни папки. Тези папки може да отворите като кликнете върху “Папки” от менюто вляво.

Списък с всички папки, които съществуват във Вашата поща, информация за техния размер и броя на писмата в тях може да получите от бутон “Папки” горе вляво.
Петте служебно създадени папки не могат да бъдат преименувани или изтривани.