Как се изключва защитата от Спам?

  • Кликнете върху надписа “АБВ Поща” намиращ се в горната лява част на монитора и от падащото меню изберете “Настойки”.
  • От новопоявилото Ви се меню натиснете бутона “Защита от спам”.
  • От подменюто натиснете “Нива на спам защита”.
  • Маркирайте спам защита на статус “Изключен”.
  • Натиснете бутона “Запиши”.