Как да създам нова папка?

  • Отворете меню “Папки”, като натиснете бутон “Папки” намиращ се, вляво на страницата.
  • Натиснете зеления бутон “Добави папка”.
  • Напишете името, на новата папка и след това натиснете “Enter”.