Как да сменя името на вече създадена от мен папка?

  • Отворете меню “Папки”, като натиснете бутон “Папки” в менюто горе, вляво на страницата.
  • Натиснете с десен бутон папката, който искате да редактирате.
  • Натиснете “Преименувай”, запишете новото име на папката и натиснете “Enter”..