Как да прикача файл към писмото си?(снимка, документ и др.)

Има два начина за прикачите файл (снимка, документ и т.н.)

За първия начин е необходимо да извършите следните стъпки:

    • На страницата за изпращане на писмо кликнете върху бутон за прикачване на файл.

  • Намерете файла, който желаете да прикачите и натиснете “Отвори”.
  • Ако искате да прикачите повече от един файл, просто маркирайте файловете едновременно преди да натиснете “Отвори”.
  • Изчакайте файловете да се прикачат преди да изпратите писмото.

Вече можете да използвате нова опция, който се предлага за прикачване на файлове, наречена “Drag and drop”.

За втория начин е необходимо да извършите следните стъпки:

  • След като влезете в опцията за писане на писмо, открийте файла, който искате да добавите.
  • Кликнете и задръжте с левия бутон на мишката върху него като като започнете да го влачите.
  • Преместете го до горната част на писмото и го пуснете там, за да го прикачите
  • Изчакайте файловете да се прикачат преди да изпратите писмото.

Може да прикачвате до 15 файла с общ размер до 25MB.