Как да препратя писмо?

    • Отворете писмото, което желаете да препратите.
    • Натиснете бутон “Препрати”. Писмото, което препращате се съдържа като прикрепен файл към новото Ви писмо.

  • Въведете адреса на получателя.
  • Ако желаете може да въведете различни данни в “Относно”. По подразбиране там ще видите изписано FW: (относно поле на препратеното писмо).
  • Натиснете бутон “Изпрати”.