Как да преместя писмо от една папка в друга?

Писмо може да преместите по два начина:

1). Отворете писмото, която желаете да преместите. Натиснете бутон “Премести” и изберете папката, в която желаете да бъде преместено писмото.

2). Ако желаете да преместите няколко писма едновременно, маркирайте квадратчетата пред писмата, които желаете да преместите, след което натиснете бутон “Премести” и изберете папката, в която желаете да бъдат преместени писмата.