Как да преименувам създадена от мен група?

    • Кликнете върху надписа “АБВ Поща” намиращ се в горната лява част на монитора и от падащото меню изберете “Контакти”.
    • На реда на групата, която желаете да изтриете, ключа и от падащото меню изберете “Преименувай”.

  • Редактирайте името на групата и натиснете “Enter”.