Как да отговоря на писмо, което съм получил?

    • Отворете писмото, на което желаете да отговорите.
    • Натиснете бутон “Отговори”, който се намира горе по средата на страницата.

  • Въведете текста на Вашия отговор. Текста на писмото, на което отговаряте можете да видите изписан в текстовото поле.
  • Натиснете бутон “Изпрати”.