Как да настроя пощата си да изпраща автоматичен отговор на всяко получено писмо?

  • Кликнете върху надписа “АБВ Поща” намиращ се в горната дясна част на монитора и от падащото меню изберете “Настройки”.
  • Автоматично е маркирано меню “Основни настройки” и Вие трябва да кликнете върху подменю “Автоматичен отговор”.
  • Изберете начална дата за активиране на Вашия отговор (Тази дата не може да бъде по-ранна от настоящата).
  • Изберете крайна дата за Вашия отговор.
  • Въведете текста на Автоматичния отговор.
  • Променете статуса на “Включен” и натиснете бутон “Запиши”.