Как да изтрия създадена от мен папка?

  • Отворете меню “Папки”, като натиснете бутон “Папки” в менюто горе, вляво на страницата.
  • Натиснете с десен бутон папката, който искате да изтриете.
  • Натиснете “Изтрий” и след това потвърдете.