Как да изтрия писмо?

Писмо може да изтриете по два начина:

1). Отворете писмото, което желаете да изтриете и кликнете върху бутон “Изтрий”.

2). Може да изтривате няколко писма наведнъж, като в списъка с писма за конкретна папка изберете писмата, които желаете да изтриете, кликвайки в белите кутийки пред имената на подателите. След това натиснете бутон “Изтрий”.