Как да изключа предупредителните съобщения появяващите се при работа под Internet Explorer?

За Internet Explorer 8, 9 , 10 и 11 направете следното:

  • Отворете Internet Explorer и отидете в Tools->Internet Options.

1s

  • Изберете таб Security.

2s

  • Натиснете бутон “Custom Level” и в списъка с появилите се настройки намерете Display mixed content.
  • Преместете радио бутона на “Enable” и натиснете бутон “OK”.

3s

  • На появилото се съобщение “Are you sure you want to change the security settings for this zone” отговорете с “Yes”.
  • Накрая натиснете отново бутон “ОК”.