Как да запиша писмо на локалния си компютър?

    • Отворете писмото, което желаете да запишете.
    • Натиснете бутона “Още” и от там падащото меню изберете “Запази в компютъра”.

13

  • Изберете място и запазете.

Чрез тази опция записвате писмата в “.eml” формат. Файл с такъв формат можете да отворите с имейл клиент от типа на Outlook Express, Mozilla Thunderbird, Eudora и други.