Как да добавя контакт в “Адреси”?

   Има два начина за добавяне на контакт в адресната книга:

1).

  • Отворете писмото, чийто подател желаете да добавите.
  • От дясната страна на полето “Подател:Mail@abv.bg” натиснете бутон за добавяне в адрес, намиращ се точно след имейла изписан там.
  • В следващия прозорец, ако желаете може да попълните допълнителна информация за този контакт.
  • Натиснете бутон “Запиши”.

2).

 • Кликнете върху надписа “АБВ Поща” намиращ се в горната дясна част на монитора и от падащото меню изберете “Контакти”.
 • Натиснете бутон “Добави”.
 • Въведете необходимата информация и натиснете бутон “Запиши”.