Какъв е максималният размер за входящи писма в АБВ Поща?

Максималният размер за входящо писмо, което потребител на АБВ Поща може
да получи е 20 MB.