Какво са “Групи”?

Чрез групиране на адресите, които сте въвели, можете бързо да се ориентирате в тях и да изпращате писма до всички в дадена група. Примерни групи могат да бъдат “Приятели”, “Колеги”, “Фирми”, “Служебни” и др. В безплатната АБВ Поща можете да създавате до 50 групи.