Какво е SMTP?

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) е протокол за изпращане на електронна поща между сървъри. Повечето имейл системи, които изпращат поща, използват SMTP протокол, след което писмата могат да се изтеглят с POP3 или IMAP протокол от локален клиент/програма.