Какво е POP3?

POP3 е последната версия на Post Office Protocol – стандартен протокол за получаване на електронни писма. POP3 е клиент-сървър протокол, при който писмата се получават и съхраняват на POP3 сървър. Периодично Вие (или Вашия клиент/програма за получаване на писма) проверявате пощенската кутия на сървъра и изтегляте на локалния си компютър съхранените там писма. За да използвате POP3 протокол е необходимо да имате локален имейл клиент от типа на Outlook Express, Mozilla Thunderbird, Eudora mail, Netscape Messenger и др.