Какво е “Секретна дума” и защо е необходимо нейното въвеждане?

“Секретна дума” е специална защитна мярка срещу злоупотреба с услугата. При всяко зареждане на страницата или връщане обратно към нея, тази секретна дума се променя – проверявайте внимателно дали въведената от Вас секретна дума съвпада с показаната на картинката над нея.