Какво е Мобилна АБВ Поща?

Мобилната АБВ Поща е версия на АБВ Поща предназначена за мобилни телефони.
При въвеждане на www.abv.bg в браузъра на мобилния ви телефон, той автоматично ще ви насочи към мобилната версия http://m.abv.bg

Страниците са олекотени с цел по-бързо и лесно зареждане от мобилен телефон. Налице са основните функции четене и изпращане на писма, както и достъп до “Адреси”.

Какви са изискванията за използване на Мобилна АБВ Поща?