Какво е Импорт/Експорт?

Повечето интернет услуги или програми за изпращане на електронна поща имат възможност за създаване на адресна книга. В много от случаите има и възможност за пренасяне на съдържанието на адресната книга от една поща в друга. В АБВ Поща това е опцията “Импорт/Експорт”.