Какви филтри мога да настроя в пощата и как да го направя?

Филтрите в АБВ Поща служат за сортиране на новопристигащите писма в папки указани от Вас. Например писмата от определен адрес отиват директно в определена за тях папка.

За да създадете нов филтър направете следното:

  • Кликнете върху надписа “АБВ Поща” намиращ се в горната дясна част на монитора и от падащото меню изберете “Настройки”.
  • Автоматично е маркирано меню “Основни настройки” и Вие трябва да кликнете върху подменю “Филтри”.
  • Натиснете бутон “Добави филтър”.
  • Задайте име на филтъра.
  • Изберете според съдържанието на кое от полетата “От”, “Относно”, “До”, “Копие до” и “До или Копие до”, ще се филтрират писмата.
  • Изберете условието, при което писмата ще бъдат премествани. Възможните варианти са: “Съдържа”, “Не съдържа”, “Започва с”, “Завършва на”, “Е” и “Не е”.
  • Въведете думата или адреса, за който филтъра да проверява пристигащите писма.
  • Изберете папката, в която да бъдат премествани съответните писма.
  • Натиснете бутон “Запиши”.

Примери:

1. Ако полето “От” Съдържа “primer@abv.bg” Премести в папка “Primer”
Този филтър автоматично ще премества всяко новопристигнало писмо, изпратено от адрес “primer@abv.bg” в папка “Primer”.

2. Ако полето “От” Съдържа “primer” Премести в папка “Primer”.
Този филтър автоматично ще премества всяко писмо изпратено от адрес, който съдържа думата “primer” в папка “Primer”.

3. Ако полето “Относно” Е “Проба” Премести в папка “Proba”.
Този филтър автоматично ще премества всяко новопристигнало писмо, на което полето “относно” е точно “Проба”, в папка “Proba”.