Какви са настройките за Вашите POP3 и SMTP сървъри?

За използване на услугата използвайте следните сървъри:

Incoming Server (Входящ сървър POP3): pop3.abv.bg – port: 995 TLS/SSL
Outgoing Server (Изходящ сървър SMTP): smtp.abv.bg – port: 465 TLS/SSL

И двата сървъра се нуждаят от отделно въвеждане на потребителското име в пълен формат от типа address@abv.bg и парола.