Изтрих ненужната кореспонденция, но все още получавам съобщение за препълнена поща?

Писмата, които изтривате от всички папки във Вашата поща се преместват временно в папка “Кошче”. Това се прави, за да можете в случай, че изтриете определено писмо по невнимание или по погрешка, да можете да го възстановите. Това става като преместите писмото обратно в някоя от другите папки в пощата.
Писмата от папка “Кошче” се изтриват автоматично всяка вечер и след тяхното изтриване от нея те не могат да бъдат възстановени.
Когато пощата Ви е била препълнена и изтривате писма, те продължават да заемат място в папка “Кошче”. Затова, ако желаете да освободите мястото веднага е необходимо да отидете в папка “Кошче”, от менюто вляво и да изтриете кореспонденцията и от нея, по следния начин: