За какво служи “Блокиране на картинки”?

Много често писмата със Спам съдържат картинки, чието зареждане потвърждава активността на Вашия адрес. Обикновено това води до получаването на още Спам.

Ако включите тази опция, първоначално при отваряне на писмо картинките в него не се визуализират. След като се убедите, че писмото не е Спам, можете да включите тяхното зареждане.

411