За какво служат полетата “Копие до” и “Скрито копие до”?

  • В полето “Копие до” може да добавите адрес на получател, до когото искате да изпратите копие на писмото. Всички получатели ще имат възможност да видят, че сте изпратили копие до този адрес. Ако желаете да изпратите писмото до няколко контакта едновременно, разделете адресите им със запетая и интервал (например: xxxxx@abv.bg, yyyyyy@abv.bg, zzzzz@gbg.bg, …).
  • Получателите въведени в “Скрито копие до” ще видят адресите на тези, до които е изпратено писмото, а получателите въведени в полета “До” и “Копие до”, няма да виждат, че писмото е изпратено и до получател записан в “Скрито копие до”.