За да използвате Мобилната АБВ Поща, ви е нужен мобилен телефон или PDA устройство, което да има връзка с интернет (без значение дали е CSD, GPRS, Wi-Fi, т.н.).

Също така браузърът на мобилното устройство трябва да поддържа xHTML (WAP 2.0)

Заредете адрес: www.abv.bg (aвтоматично ще ви насочи към мобилната версия http://m.abv.bg). Необходимо е да имате вече регистрирана поща в АБВ Поща.

Влезте със своето потребителско име и парола, като големите и малките букви имат значение.

Как да настроите своя телефон за връзка с интернет можете да научите от своите мобилни оператори:

Globul – за връзка тел: 123

Mtel – за връзка *88

Vivacom – за връзка тел: 123

Важно: При използване на услугата заплащате само интернет трафика към своя мобилен оператор.