Бъдете внимателни при смяна на паролата, тъй като погрешното въвеждане на новата парола или забравянето й много често водят до загубване на достъпа до пощенската кутия.

За да смените паролата си е необходимо да извършите следните стъпки:

  • Кликнете върху „Настройки“ горе, вдясно на страницата над синята лента.


  • В секция „Профил“ изберете „Парола“.
  • На новоотворилата се страница въведете сегашната си парола и натиснете бутон „Потвърди“.
  • В полето „Парола:“ въведете досегашната си парола.
  • В полетата „Нова парола:“ и „Повторете новата парола:“ въведете паролата, която желаете.
  • Натиснете бутон „Потвърди“.

38

  • Паролата Ви е сменена.
  • Накрая натиснете бутон „Начало“.

Забележка:
Паролата Ви може да съдържа малки и големи букви на латиница, числа и символите долно тире ( _ ), тире (-), и точка (.) Букви на кирилица и всички останали символи са недопустими.
Паролата е чувствителна към големи/малки букви. Запомнете кои точно букви са големи и кои малки.