• Влезте в пощата си и отидете в Настройки, намиращи се горе вдясно на страницата.
  • От менюто отляво изберете „Други имейл адреси“.
  • Кликнете в бялата кутийка пред имейла, който желаете да изтриете.
  • Натиснете бутон „Изтрий“.
  • Имейлът е изтрит.